ככה אני מבקש..

החופש הגדול בצל הקורונה - כמה מאתגר. הכלי "איכויות של הוויה" עשוי לעזור לך, כמו שעזר להדס...

(פורסם בעלון 'גושארבע')