הטיפול - כמפגש

" מהכל נשארו רק שלושה דברים:

הידיעה שאנחנו תמיד בהתחלה 

הידיעה שאנחנו חייבים להמשיך 

הידיעה שיפסיקו אותנו לפני הסיום. 

לעשות מההפסקה דרך חדשה 

לעשות מהנפילה צעד של מחול 

מהפחד – גשר 

ומהחיפוש – מפגש " פרננדו פסואה